QUY ĐỊNH
1. Doanh thu cược hợp lệ sẽ được tính từ 00:00 - 23:59:59. Lượt【 QUAY THƯỞNG 】 sẽ được cập nhật sau 02:00 ngày hôm sau.
2. Tiền thưởng có thể tham gia toàn bộ trò chơi tại 78WIN.
3. Mỗi ngày có tối đa 5 vé quay thưởng.
4. Hoá đơn 5% & 8% nếu trúng thưởng liên hệ CSKH hỗ trợ nạp tiền và cập nhật tiền thưởng.
5. Lấy hệ thống 78WIN làm chuẩn. Tiền thưởng phải trải qua 1 vòng cược trước khi rút tiền.
6. Bất cứ thành viên sử dụng các chương trình ảo, phần mềm thay đổi IP/FP để đăng ký tài khoản hàng loạt và nhận tiền thưởng, tất cả IP/thiết bị/tên/số điện thoại di động sẽ được thêm vào danh sách đen.
7. Các phần thưởng vật phẩm không thể quy đổi ra tiền mặt.
8. 78WIN có quyền sửa đổi và chấm dứt sự kiện bất cứ lúc nào.
THỜI GIAN: 18.12-26.12.2023
SỐ LƯỢT QUAY CÒN LẠI: 1
QUY ĐỊNH
1. Doanh thu cược hợp lệ sẽ được tính từ 00:00 - 23:59:59. Lượt【 QUAY THƯỞNG 】 sẽ được cập nhật sau 02:00 ngày hôm sau.
2. Tiền thưởng có thể tham gia toàn bộ trò chơi tại 78WIN.
3. Mỗi ngày có tối đa 5 vé quay thưởng.
4. Hoá đơn 5% & 8% nếu trúng thưởng liên hệ CSKH hỗ trợ nạp tiền và cập nhật tiền thưởng.
5. Lấy hệ thống 78WIN làm chuẩn. Tiền thưởng phải trải qua 1 vòng cược trước khi rút tiền.
6. Bất cứ thành viên sử dụng các chương trình ảo, phần mềm thay đổi IP/FP để đăng ký tài khoản hàng loạt và nhận tiền thưởng, tất cả IP/thiết bị/tên/số điện thoại di động sẽ được thêm vào danh sách đen.
7. Các phần thưởng vật phẩm không thể quy đổi ra tiền mặt.
8. 78WIN có quyền sửa đổi và chấm dứt sự kiện bất cứ lúc nào.